Nové povinnosti podnikateľov

Slowakei
Available languages: DE, EN

Rok 2020 priniesol pre spoločnosti a zamestnávateľov nové povinnosti v oblasti práva obchodných spoločností. V tomto článku Vám predstavíme niektoré z nich.

Niektoré povinnosti je potrebné splniť ihneď, iné počas roka, preto je potrebné dbať na to, aby boli všetky povinnosti splnené včas a predísť tak komplikáciám a sankciám.

Registrácia nových tzv. „iných identifikačných údajov“

Spoločnosť, v ktorej (i) zahraničná osoba vykonáva napríklad funkciu prokuristu, konateľa, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky alebo (ii) ktorá má zahraničných spoločníkov, je povinná dodatočne registrovať v obchodnom registri aj ich ďalšie osobné údaje, ako napríklad zahraničné rodné číslo alebo číslo pasu. Túto zmenu je možné vykonať ihneď. Od 1.10.2021 bude nevyhnutné tieto údaje zapísať pri najbližšom návrhu do obchodného registra. Obchodný zákonník určil 30.9.2022 ako konečnú lehotu na splnenie tejto povinnosti.

Organizačné zložky majú potvrdiť správnosť zapísaných údajov

Do 30. septembra 2021 musia všetky organizačné zložky zahraničných právnických osôb prostredníctvom obchodného registra potvrdiť, že všetky registrované informácie sú správne, alebo alternatívne podať návrh na zmenu, týkajúcu sa všetkých neaktuálnych informácií. Subjekty, ktoré tak neurobia, budú vymazané z obchodného registra.

Zrušenie obmedzení konania štatutárneho orgánu má byť minulosťou

Obmedzenie konateľa na konanie v mene spoločnosti len spoločne s prokuristom alebo len na právne úkony do určitej sumy a podobné zápisy, už nie sú prípustné. Spoločnosti, ktoré majú v obchodnom registri zapísaný takýto údaj o obmedzení konania konateľa, sú povinné požiadať o jeho výmaz. Musia tak urobiť v najbližšom návrhu na zápis zmien do obchodného registra, najneskôr však do 30.9.2021. Inak bude akýkoľvek návrh spoločnosti na vykonanie zápisu zmien v obchodnom registri zamietnutý.

Obmedzenia pre spoločníkov a konateľov s exekúciou

Konateľom spoločnosti alebo kupujúcim obchodného podielu môže byť len osoba, ktorá nie je zapísaná v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie ako „povinný“.