Vyjasnění příslušnosti dozorových orgánů ochrany spotřebitele v České republice

Czech Republic
Available languages: EN

Dne 6. ledna 2023 byla významně novelizována česká právní úprava ochrany spotřebitele za účelem implementace směrnic EU 2019/770, 2019/771, 2019/2161 a nápravy chyb při dřívějších implementacích směrnic EU. Tyto změny, jejichž přehled jsme již dříve přinesli zde, zahrnovaly úpravu regulace obchodních praktik, způsobu prodeje, obchodních podmínek a také nová ustanovení pro digitální obsah a digitální služby a pro online tržiště.

Tato novela však vytvořila nejasnost ohledně příslušnosti dozorových orgánů ochrany spotřebitele.

Podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“), existuje více než deset správních orgánů, včetně České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské inspekce, České národní banky a Českého telekomunikačního úřadu, které jsou příslušné ve věcech ochrany spotřebitele v rámci své působnosti.

Ustanovení § 24b zákona o ochraně spotřebitele, které stanovuje příslušnost správních orgánů k projednávání přestupků na úseku ochrany spotřebitele, ovšem odkazovalo pouze na Českou obchodní inspekci.

Ačkoli to většina právnické veřejnosti považovala za zřejmou legislativní chybu, vyvolalo to diskusi a bylo možné ji zneužít.

S účinností od 22. května 2024 tato chyba byla napravena a zákon o ochraně spotřebitele nyní v ustanovení § 24b jasně odkazuje na všechny příslušné správní orgány a přiznává jim příslušnost k projednávání přestupků na úseku ochrany spotřebitele v rámci jejich působnosti.

Pokud vás téma ochrany spotřebitele zajímá a chcete se dozvědět více, obraťte se na svého klientského partnera CMS nebo na našeho experta na regulaci Jana Ježka.