Novela českého zákoníku práce: změny v kolektivním vyjednávání

Czech Republic
Available languages: EN

Od 1. července 2024 vstoupí v účinnost novela českého zákoníku práce, která mimo jiné zavádí nová pravidla pro kolektivní vyjednávání u zaměstnavatelů, u kterých působí více než jedna odborová organizace.

V současné době platí, že pokud u zaměstnavatele působí více než jedna odborová organizace, musí v rámci kolektivního vyjednávání jednat ve vzájemné shodě. Každá odborová organizace tak může nesouhlasit a odmítnout kolektivní smlouvu uzavřít, čímž fakticky kolektivní vyjednávání zablokuje. Zaměstnavatelé mohou tohoto pravidla využít ve svůj prospěch a požádat své nejloajálnější zaměstnance (stačí tři), aby si založili vlastní odborovou organizaci a v konečném důsledku jednat ve prospěch zaměstnavatele 
a blokovat jednání na straně odborových organizací. Pokud odbory nebudou jednat ve shodě, 
k uzavření kolektivní smlouvy nedojde.

To se změní 1. července 2024. Novela zákoníku práce stanovuje přísná pravidla pro kolektivní vyjednávání v případě, že u zaměstnavatele působí více než jedna odborová organizace. Pokud mezi odborovými organizacemi nedojde ke shodě do 30 dnů od zahájení společných jednání, bude kolektivní smlouvu oprávněna uzavřít odborová organizace s nejvyšším počtem členů, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, a to za všechny zaměstnance. Pokud s tím však většina zaměstnanců nesouhlasí, budou mít právo tento postup vetovat a navrhnout jinou odborovou organizaci působící u zaměstnavatele, která by měla kolektivní smlouvu uzavřít. Tím bude zajištěno, že kolektivní smlouva bude odrážet vůli většiny zaměstnanců. Odborové organizace, které nebudou přímo účastny kolektivního vyjednávání, budou mít právo na projednání předloženého a závěrečného návrhu kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem. Další novinkou je, že kolektivní smlouvu bude možné uzavřít elektronicky (což dnes není možné).

Na druhou stranu odbory ztratí vliv na plánování dovolené, protože zaměstnavatel již nebude povinen vypracovat písemný rozvrh dovolené s předchozím souhlasem odborů.

Kromě úpravy vztahů s odbory novela zákoníku práce také zruší zaručenou mzdu v soukromém sektoru, které zajišťuje minimální úroveň mzdy pro konkrétní profese. Nebudou již existovat úrovně zaručené mzdy a zaměstnavatelé budou mít větší volnost v rozhodování o odměňování zaměstnanců. Zaručený plat bude zachován pouze ve veřejném sektoru. Zaměstnavatelé však budou nadále povinni zaměstnancům vyplácet alespoň minimální mzdu.

Pokud potřebujete pomoc s kolektivním vyjednáváním nebo s jakýmkoli jiným pracovněprávním problémem, neváhejte se obrátit na lokální odborníky na pracovní právo z CMS.