De adviezen van de Afdeling wetgeving van de Raad van State moeten worden gepubliceerd

Belgique
Available languages: FR

Op 16 augustus zijn de gecoördineerde wetten op de Raad van State gewijzigd teneinde de publicatie van de adviezen van haar Afdeling wetgeving te organiseren.

De Afdeling wetgeving van de Raad van State is een adviserend orgaan dat in principe haar advies verleent inzake de voorontwerpen en voorstellen van wet, decreet of ordonnantie en de ontwerpen van koninklijke besluiten, besluiten van de regeringen en ministeriële besluiten. Deze adviezen geven vaak een zeer nauwkeurig inzicht in de teksten waarop zij betrekking hebben. Ze vormen een belangrijke bron van informatie voor juristen die vragen hebben inzake de toepassingsvoorwaarden of de draagwijdte van een tekst, of nog met betrekking tot de inpasbaarheid in de hiërarchie der normen.

De wet van 16 augustus 2016 voorziet dat de publicatie van de adviezen van de Afdeling wetgeving van de Raad van State moet worden verricht “via een voor het publiek toegankelijk elektronisch informatienetwerk”, en laat het aan de Koning om de concrete modaliteiten te bepalen.

De publicatie heeft eveneens betrekking op de adviezen die reeds voor de inwerkingtreding van de wet van 16 augustus 2016 zijn gegeven. Deze zullen moeten worden gepubliceerd voor 1 januari 2019.